facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOŁECZNOŚĆ INTERNETU - SZANSE, WYZWANIA, ZAGROŻENIA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na Konwersatorium, na którym Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Kierownik Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, wygłosi wykład pt.: "Społeczność Internetu - szanse, wyzwania, zagrożenia". Konwersatorium odbędzie się – wyjątkowo – dnia 2 października 2001 r. (wtorek) o godz. 13:30 w S.A. III, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4 . Poniżej streszczenie wykładu przesłane przez Autora: Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html) Katedra Automatyki AGH Społeczność Internetu – szanse, wyzwania, zagrożenia (streszczenie referatu) Internet stał się dziś nieodłącznym elementem codziennej pracy w niemal wszystkich zawodach, zyskał zasłużoną opinię najwygodniejszego narzędzia do komunikacji z ludźmi na całym świecie, ma zagorzałych fanów, dla których jest źródłem nieustannej rozrywki a także rozbudza na nowo nadzieje związane z możliwością edukacji na odległość, opieki medycznej na odległość, konsumpcji dóbr kultury na odległość i wielu, wielu dalszych zastosowań. Każdy z nas go używa, każdy z nas go zna – czy jest więc celowe (albo nawet tylko możliwe) prowadzenie badań naukowych nad Internetem jako takim? Podkreślam: nie chodzi tu o badania związane z rozwojem technicznej strony Internetu, bo te są bardzo potrzebne i oczywiście są bardzo intensywnie prowadzone na całym świecie. Natomiast chodzi o badania postaw i zachowań ludzi „zanurzonych” w Internecie, zderzonych z jego ogromnym potencjałem, przytłoczonych czasem nadmiarem stwarzanych przez Sieć możliwości. Czy takie badania są możliwe i czy są celowe, a także czy ich wyniki mogą dostarczyć jakichś niebanalnych wyników, czegoś, co by nie było oczywiste na pierwszy rzut oka albo możliwe do przewidzenia po chwili zwykłego namysłu? Referat ma na celu wykazanie, że możliwa jest pozytywna odpowiedź na wszystkie wyżej postawione pytania. Wykorzystane w nim będą niepublikowane jeszcze wyniki badań, jakie z inicjatywy i przy merytorycznej współpracy autora referatu prowadził przez ponad rok Instytut Nauk Społecznych AGH na blisko 10 tysięcy osób liczącej populacji studentów i pracowników AGH, zwłaszcza w obrębie tzw. Miasteczka Studenckiego AGH. Wspomniane Miasteczko Studenckie zostało w latach 1999/2000 niemal w całości zinternetyzowane (gniazdko Sieci jest w każdym pokoju studenckim w blisko 20 budynkach). Powstała w ten sposób miniatura „Społeczeństwa Informacyjnego”, rodzaj naturalnego modelu struktury społecznej, która w większej skali zaistnieje zapewne dopiero w przyszłości. Wykorzystując to niecodzienne „laboratorium pod gołym niebem” naukowcy AGH podjęli w 2000 i 2001 roku próbę przeprowadzenia obszernych badań, których celem było skupienie uwagi na pierwszym członie nazwy „Społeczeństwa Informacyjnego” – w odróżnieniu od wielu innych badań, także prowadzonych między innymi na AGH, w których badane są różne aspekty techniczne i ekonomiczne, związane z przesyłaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji – czyli z drugim członem tej nazwy. Wyniki badań pokazały bardzo ciekawe i różnorodne efekty: psychologiczne, socjologiczne, aksjologiczne, politologiczne i inne – wynikające generalnie z obcowania ludzi z Internetem. Wykazano i zmierzono ilościowo szanse, jakie to narzędzie niesie na przykład w sferze edukacji niestacjonarnej, ale pokazano również zagrożenia, jakie stwarza w sferze psychiki Internauty (zwłaszcza w kontekście notowanych przypadków uzależnienia od Internetu). Pokazano wyzwania, z jakimi mają do czynienia pionierzy tej nowej formy komunikacji i stosunków międzyludzkich, ale dokonano także w miarę wyczerpującej analizy problemów, z jakimi muszą się zmagać. Uzyskanych w AGH wyników na pewno nie można traktować jako definitywnej odpowiedzi na sformułowane zagadnienia badawcze, ale wydaje się, że na drodze do naukowego poznania Internetu (jako zjawiska społecznego) wykonano pierwszy, jak zawsze ten najtrudniejszy, mały krok. Wyniki są może prowizoryczne, słabo udokumentowane, wymagające dalszych, znacznie szerszych badań, ale na pewno nie są banalne - o czym będę próbował przekonać słuchaczy podczas referatu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.