facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 30 maja o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawy dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008, uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok 2005 i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006, a także zatwierdzenie porozumień o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Forschungszentrum Jülich (Niemcy), Orłowskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja) i Uniwersytetem Daugavpilskim (Łotwa).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.