facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WIZYTA AMBASADORA CHIN

23 maja gościem Uniwersytetu Śląskiego był Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Yuan Guisen. Podczas spotkania z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem i prof. UŚ dr hab. Barbarą Kożusznik, Prorektorem ds. Współpracy i Promocji, omówił kwestie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i uczelniami w Chinach. Na UŚ studenci filologii angielskiej mogą już w tej chwili wybierać specjalność - program tłumaczeniowy język chiński. Intencją obu stron jest aktywne rozwijanie wspólnych działań w różnych dziedzinach. Ambasador Yuan Guisen przekazał uczelni w darze komputer z pełnym oprogramowaniem w języku chińskim i z chińską klawiaturą, który będzie służył studentom Wydziału Filologicznego uczącym się języka chińskiego oraz do tłumaczeń. W ramach dotychczasowej współpracy Uniwersytetu Śląskiego z chińskimi partnerami od roku 2005 odbyło się wiele spotkań i wspólnych inicjatyw: uczelnię odwiedziło 11 studentów (w Szkole Języka i Kultury Polskiej) oraz 9 wykładowców i oficjalnych przedstawicieli. Aktualnie na UŚ pracuje 2 wykładowców z Chin. We współpracy z chińskimi partnerami uczelnia prowadzi 4 projekty badawcze. Prowadzone są rozmowy na temat kolejnego wspólnego projektu: porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŚ i Akademią Rolniczą w Heilongjiang. Uniwersytet Śląski jest współorganizatorem VII Międzynarodowego Sympozjum Lingwistyki Stosowanej i Nauczania Języka, które odbędzie się w sierpniu 2006 roku w Pekinie i Hong Kongu. Jednym z przewodniczących komitetu organizacyjnego jest prof. zw. dr hab. Janusz Arabski, Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ. Uniwersytet Śląski aktywnie uczestniczy w targach edukacyjnych organizowanych przez chińskie uczelnie i instytucje. UŚ prezentował się podczas CIIET – targów edukacyjnych w Pekinie (luty 2004 r.), Education EXPO w Pekinie (październik 2005) i CIIET (w roku 2006). Wśród aktywnie współpracujących z UŚ uczelni chińskich jest Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, gdzie lektorem języka polskiego jest pracująca kiedyś na UŚ dr Jagna Malejka. UŚ wystosował zaproszenie dla dwóch studentów Katedry Języka Polskiego na Wydziale Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, obejmujące bezpłatny udział w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej, która odbędzie się w sierpniu 2006 roku w Cieszynie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.