facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

W czwartek 25 maja na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi "Wampiriada", organizowana przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego UŚ i Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego. Podczas trwania akcji przed budynkiem Rektoratu UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 12 będzie czynny punkt krwiodawstwa, obsługiwany przez katowickie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Studenci, którzy oddadzą krew będą zwolnieni z zajęć. W trakcie pobierania krwi będzie można bezpłatnie zbadać krew, wzrok i zmierzyć ciśnienie. Akcja potrwa od godz. 9.00 do 15.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.