facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Innowacyjny dialog społeczny w Europie”

Badania przeprowadzili prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego...
Badania przeprowadzili prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego...

Foto: Michał Brol

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.