facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Innowacyjny dialog społeczny w Europie”

...oraz dr Jarosław Polak z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji
...oraz dr Jarosław Polak z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji

Foto: Michał Brol

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.