facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZMIANY W USTAWODAWSTWIE W KWESTII GWARANCJI ZAPŁATY W PROCESIE BUDOWLANYM

We wtorek 16 maja w auli nr 3 Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11b, odbędzie się debata profesjonalna Zmiany w ustawodawstwie w kwestii gwarancji zapłaty w procesie budowlanym, poświęcona propozycjom zmian prawnych zabezpieczającym należności wszystkich uczestniczących w procesie budowlanym (inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dostawców usług i materiałów, producentów, architektów, inżynierów, geodetów itd.). Debata adresowana jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów i realizatorów. Jej organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Prawa pod opieką naukową prof. UŚ dr. hab. Antoniego Witosza z Katedry Prawa Handlowego. Początek o godz. 10.30. Szczegółowe informacje i program.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.