facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zaprasza na konwersatorium, podczas którego doc. dr hab. Adam Maj z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie wygłosi wykład Poszukiwanie egzotycznych kształtów jąder atomowych. Konwersatorium odbędzie się w środę 17 maja o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. problematyka wykładu: Jądra atomowe w stanie podstawowym mają na ogół kształty zbliżone albo do sfery albo do elipsoidy obrotowej o małym współczynniku deformacji (stosunek półosi długiej do krótkiej jest bliski 1). Jeśli jednak zaczniemy jądra wzbudzać („podgrzewać” lub szybko obracać), wtedy kształt jądra zaczyna ewoluować do coraz większych deformacji i jądro może przybierać „egzotyczne” kształty: superzdeformowane (stosunek półosi 2:1), hiperzdeformowane (3:1), trójosiowe (elipsoida o trzech różnych półosiach) lub tzw. kształty Jacobiego. W pewnych warunkach kształt jądra może być nawet zbliżony do czworościanu foremnego – równobocznej piramidy o trójkątnej podstawie. Podczas wykładu zostaną przedstawione teoretyczne przewidywania powstawania egzotycznych kształtów jądrowych i ich ewolucji, metody eksperymentalnego ich badania, oraz wyniki eksperymentalnych poszukiwań takich kształtów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.