facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚLĄSKA DZIEJE NIEZNANE

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice zaprasza na konferencję Śląska dzieje nieznane, która odbędzie się we wtorek 16 maja w I sali sympozjalnej Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 11. Początek o godz. 11.00. tematy wykładów: dr Kazimierz Miroszewski: Komunistyczne obozy pracy na Górnym Śląsku Dariusz Waleriański: Dzieje żydów na ziemiach śląskich dr Urszula Burzywoda: Pochodzenie gwary śląskiej Dietmar Brehmer: Śląsk oczami mniejszości niemieckiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.