facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPORY WOKÓŁ KATEGORII PROCESUALNYCH

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAT i Zakład Filozofii Systematycznej UŚ są organizatorami konferencji Spory wokół kategorii procesualnych, która odbędzie się 12 i 13 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. program konferencji Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, ul Panewnicka 76 piątek 12 maja Sesja przedpołudniowa 8.30 rozpoczęcie konferencji 8.40 dr hab. Marek ROSIAK UŁ: Podmiot i aktywność w metafizyce A.N. Whiteheada 9.40 dr Jacek DROŻDŻ UŚ: Proces-Problem-Pytanie: erotetyczny wymiar bytu 10.20 prof. dr hab. Krzysztof KOŚCIUSZKO UWM: Zmonadologizowanie filozofii procesu 11.00 przerwa 11.30 mgr Piotr PĘKALA UMCS: Aktualność w procesie 12.10 mgr Jacek JAWORSKI UŚ: Morfogeneza ujmowana w ramach hipotezy formatywnej przyczynowości Sheldrake’a i metafizyki Whiteheada 12.50 Paulina SZUSZKIEWICZ UWM: Rola kategorii przygody w procesie społecznym na podstawie „Adventures of Ideas” A.N. Whiteheada 13.10 Jakub DZIADKOWIEC UŚ: Kreatywność i wolna wola, czyli zdolność społeczeństwa do ewolucji 13.30 zakończenie sesji Sesja popołudniowa 14.30 dr Andrzej RYGALSKI UJ: Rozważania Fregego nad wirem wodnym 15.10 mgr Jarosław STRZELECKI UWM: Stosowalność kategorii procesualnych w analizach ontologicznych ludzkiej pamięci 15.50 mgr Michał WYSOCKI UŁ: Sposób istnienia fantazji 16.30 przerwa 17.00 mgr Maciej DOMBROWSKI UMK: Stanisław Ignacy Witkiewicz a procesualizm. Próba rekonstrukcji monadyzmu dynamiczno-siłowego 17.40 mgr Agnieszka BIEGALSKA UWM: Filozofowie Golden Age filozofii amerykańskiej wobec kategorii filozofii procesu 18.20 Magdalena NAWISIELSKA UMCS: Twórczość jako proces i akt w koncepcji wolności Mikołaja Bierdiajewa 19.00 zakończenie sesji sobota 13 maja Sesja przedpołudniowa 9.00 dr hab. Seweryn BLANDZI IFiS PAN: Aktualność Platońskiej metafizyki natury 9.40 prof. dr hab. Stanisław BAFIA UWM: Teoria stworzenia świata w Chartres w XII w. Przykład wczesnośredniowiecznego ewolucyjnego widzenia świata 10.20 dr Kleofas Wojciech GRÓDEK PAT: Problem ruchu u Zenona z Elei 11.00 przerwa 11.30 dr Bogdan OGRODNIK UŚ: Whiteheada rozwiązanie paradoksu ruchu u Zenona z Elei 12.10 prof. dr hab. Janusz JUSIAK UMCS: Systemowe kryteria złożoności dynamicznej 12.50 prof. dr hab. Andrzej CHMIELECKI UG: Energia jako arche’ 13.30 zakończenie sesji Sesja popołudniowa 14.30 Dorota GOLENIA UMCS: Zagadnienie konstytucji czasu we wczesnych pracach E. Husserla 14.50 dr Piotr LEŚNIAK UO: Czas, przestrzeń i przyczynowość w epistemologii ewolucyjnej M. Delbrucka 15.30 Agnieszka URBANIAK UŁ: Spór absolutyzm-relatywizm w kwestii istnienia przestrzeni 16.30 przerwa 17.00 Marcin FILOPOWICZ UMCS: Czas a twórcza przemiana 17.20 Paweł CIOŁEK UMCS: Ewolucja – ciągłość czy skok 17.40 mgr Tomasz KĄKOL UMK: Problem zmiany wewnętrznej i konstytucji materialnej a tzw. ontologia czterowymiarowa 18.00 Agnieszka MĄCZKOWSKA, Małgorzata REĆKO UWM: Zachowania poza procesem. O doświadczeniach metaprocesualnych 19.00 zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.