facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"ODCIENIE SŁOWA". RZECZ O JĘZYKU LITERACKIM

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ jest organizatorem cyklu wykładów pod wspólnym hasłem "Odcienie słowa". Rzecz o języku literackim. Wykłady są adresowane do studentów kierunków humanistycznych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze spotkanie O stylizacji gwarowej - wykład prof. dr hab. Heleny Synowiec odbędzie się w środę 10 maja w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. Honorowy patronat nad cyklem objęli Rada Języka Polskiego i Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek. Rok 2006 został ogłoszony Rokiem Języka Polskiego. Cykl proponowanych wykładów uwzględnia specyfikę tegorocznych obchodów i wieloaspektowo wpisuje się w szeroko rozumianą problematykę języka. Hasłem wywoławczym, a zarazem wspólnym mianownikiem wykładów, jest JĘZYK – jego ewolucja, „literackość”, miejsce i funkcje w komunikacji interpersonalnej, a także możliwości manipulacji. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie grudniowa Konferencja naukowa studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Najciekawsze referaty zostaną zebrane w publikacji pokonferencyjnej. Spotkania będą się odbywały w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach. Wstęp wolny. Telefoniczna rezerwacja miejsc pod numerem tel: 032/ 256 23 54. Harmonogram wykładów: 10 maja godz. 10.00-11.30 (X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach – spotkanie zamknięte) prof. dr hab. Helena Synowiec: O stylizacji gwarowej 17 maja godz. 10.00-11.30 prof. dr hab. Ewa Jaskółowa: Język poezji Wisławy Szymborskiej 1 czerwca godz. 10.00-11.30 dr Danuta Krzyżyk: Mitologizmy we współczesnej polszczyźnie godz. 13.00-14.30 dr Krystyna Koziołek: Media elektroniczne w nauczaniu języka polskiego 12 września godz. 10.00-11.30 (I LO im. J. Smolenia w Bytomiu – spotkanie zamknięte) dr Olga Przybyla: Język reklamy 25 września godz. 10.00-11.30 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach – spotkanie zamknięte) dr Bożena Mlonka: Język poezji Juliana Przybosia 16 października godz. 10.00-11.30 dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska: Metafora synestezyjna w języku 8 listopada godz. 10.00-11.30 dr Małgorzata Wójcik-Dudek: Literackie spotkania w Języku 13-14 grudnia Konferencja podsumowująca cykl wykładów w ramach obchodów Roku Języka Polskiego organizatorzy: dr Małgorzata Wójcik-Dudek mgr Magdalena Jaworska

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.