facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O RELACJI MIĘDZY NAUKĄ A RELIGIĄ. CZYM JEST FIZYKA?

prof. dr hab. Jerzy Warczewski Zakład Dydaktyki Fizyki UŚ zaprasza na wykład z cyklu "Z Najlepszymi przez fizykę" zatytułowany O relacji między nauką a religią. Czym jest fizyka?, który wygłosi prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów Instytutu Fizyki UŚ. Wykład odbędzie się w środę 10 maja o godz. 10.00 w auli im. A. Pawlikowskiego, w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. Cykl wykładów jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale otwarty jest również dla szerokiej publiczności. Tematyka wykładów poszerza program szkolny, służy ugruntowaniu wiedzy uczniów i wzbogaca ją o informacje o najnowszych osiągnięciach w nauce i technice. Udział w wykładzie należy zgłosić tydzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście w Zakładzie Dydaktyki Fizyki, tel.: 032/ 359 11 70 lub 258 82 11 i 258 72 31 wewn. 1170. Cena biletu wynosi 4 zł od osoby (dla nauczycieli wstęp wolny). streszczenie wykładu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.