facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 25 kwietnia o godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie regulaminu studiów na UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.