facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytecki jubileusz

Z okazji 70-tej rocznicy urodzin ks. prof. Remigiusza Sobańskiego przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego wręczyli ks. Sobańskiemu księgę pamiątkową dla uczczenia pracy naukowej jubilata. Uroczystość miała miejsce 6 grudnia w Auli im. K. Lepszego UŚ przy ul. Bankowej 12 o godz. 11. Ksiądz Sobański jest wieloletnim kierownikiem Zakładu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, a także członkiem Consociato Internationalis, Studio Iuris Canonici promovendo, Associazione Canonistica, Societe de Droit des Eglises Oriantales, Komitet Nauk Prawnych PAN. Zainteresowania badawcze ks. Sobańskiego dotyczą prawa kościelnego w sensie koncepcji i konstrukcji dyscypliny naukowej integrującej badania wielopłaszczyznowe dotyczące ontologii, epistemologii i metodologii prawa kościelnego oraz badań szczegółowych nad zjawiskiem prawa kościelnego. Ks. prof. Remigiusz Sobański wydał m. in.: - Teoria prawa kościelnego, Warszawa (1992). - La Chiesa il suo diritto, Torino (1993). - Collegialita e primato, Bologna (1993). - Diritto canonico e cultura giuridica, [w:] Scienza giuridica e diritto canocnico, Torino (1992). - Charisma et norma canonica, [w:] Ius in vita Ecclesiae, Roma (1993).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.