facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XCV PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 25 kwietnia o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Tytuł doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu trzy osoby, spośród których jedna jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a dwie są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. Spośród dwudziestu sześciu promowanych doktorów dziesięć osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski, Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Filologicznym i Matematyki, Fizyki i Chemii. Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska (6), Filologicznym (12) oraz Matematyki, Fizyki i Chemii (8). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2868 osób, natomiast doktora habilitowanego 395 osób. Nazwiska osób promowanych Z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dyplom doktora w dziedzinie nauk biologicznych otrzymają: dr Joanna ELSNER dr Agnieszka JANIAK dr Joanna JURA dr Anna PIEKARSKA dr Alicja SUDER dr Monika TARNAWSKA Z Wydziału Filologicznego dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają: dr hab. Beata TARNOWSKA dr hab. Romuald CUDAK dyplom doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają: dr Bogusława BODZIOCH-BRYŁA dr Barbara DUTKIEWICZ dr Agnieszka GÓRNIAK dr Maria JAGIELSKA dr Małgorzata MUSIOŁ dr Agnieszka WOŹNIAKOWSKA dr Wacław FORAJTER dr Antoni HALOR dr Paweł MARCINKIEWICZ dr Rafał NAKONIECZNY dr Andrzej RABSZTYN dr Stanisław SKÓRKA Z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dyplom doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych otrzyma: dr hab. Jerzy KANSY dyplom doktora w zakresie nauk chemicznych otrzyma: dr Anna MICHTA dyplom doktora w zakresie nauk fizycznych otrzymają: dr Agata GÓRAL-WÓJCICKA dr Marcin LIPOWCZAN dyplom doktora w zakresie nauk matematycznych otrzymają: dr Anna SZCZERBA-ZUBEK dr Jacek MROWIEC dr Krzysztof NOWAK dr Andrzej OLBRYŚ dr Dariusz PĄCZKO

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.