facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące strategii rozwoju Instytutu Fizyki

W czwartek, 21 stycznia 2010 r. o godz. 13.00, w sali Rady Instytutu Fizyki odbędzie się spotkanie Zespołu Liderów z Zespołem Projektowym przygotowującym strategię rozwoju Instytutu Fizyki. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i zatwierdzenie tzw. „mierników strategii” oraz „inicjatyw strategicznych” Instytutu.

Spotkanie to jest jednym z końcowych etapów trwającego od ponad trzech miesięcy przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu – na podstawie amerykańskiej metody „Balanced Scorecard” (BSC) opracowanej przez prof. Roberta Kaplana i dr. Davida Nortona z USA – strategii działania Instytutu Fizyki w perspektywie pięciu lat. Głównym celem jest opracowanie nowego i zarazem nowoczesnego stylu zarządzania jednostką naukową. Prawdopodobnie będzie to pierwsze w naszym kraju opracowanie za pomocą metody BSC strategii rozwoju uniwersyteckiej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Przedsięwzięcie jest realizowane pod egidą JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i będzie częścią Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią opracowywanego przez firmę SAP. Poszczególne etapy przedsięwzięcia przygotowuje i prowadzi firma STRATEX z Poznania, reprezentowana przez dr. Łukasza Kononowicza i posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania strategii rozwoju metodą BSC. W przedsięwzięcie zaangażowani są nauczyciele akademiccy Instytutu, tworzący wraz z dyrekcją Zespół Projektowy oraz przedstawiciele Administracji Centralnej.

W spotkaniu, jako Zespół Liderów, wezmą udział:


Na spotkanie zostali także zaproszeni goście: zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. Zbigniew Spendel i przedstawiciele dyrekcji Instytutu Matematyki i Instytutu Chemii.

W skład Zespołu Projektowego Instytutu Fizyki wchodzą:

Z ramienia Administracji Centralnej udział w przedsięwzięciu biorą:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.