facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W czwartek 6 kwietnia w sposób uroczysty podpisane zostanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim i Europejską Akademią Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim (EALIZ) z Austrii. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie organizacji konferencji naukowych, europejskich programów badawczych, publikacji naukowych, a także wsparcia udziału studentów w programach europejskich. Realizatorem porozumienia ze strony UŚ będzie Instytut Filozofii. EALIZ jest europejskim instytutem zorientowanym na problemy życia człowieka w zjednoczonej Europie. Jest to nowoczesne i innowacyjne europejskie centrum kształcenia, badań, dyskusji i spotkań, podporządkowane europejskiemu systemowi wartości i zasadom humanizmu. U podstaw idei założenia Akademii leżały procesy poszerzania się zjednoczonej Europy i stąd jednym z jej głównych zadań jest integracja wewnętrznych przestrzeni życia w wymiarze europejskim. W tym celu zakłada ona współdziałanie różnych grup społecznych dla osiągnięcia europejskiej jedności w wielości. EALIZ zamierza spełniać rolę platformy umożliwiającej spotkania badaczy, naukowców, polityków, pedagogów, przedstawicieli gospodarki, sztuki i kultury, obywateli i różnych grup zawodowych, przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i religii, różnych państw i narodów, aby w rezultacie osiągnąć większy poziom wzajemnego zrozumienia, tolerancji, solidarności i akceptacji. Strategicznym celem EALIZ jest rozwijanie współpracy partnerskiej i kooperacji z różnymi instytucjami europejskimi, jak i z odpowiednimi instytucjami państwowymi i społecznymi w różnych krajach Unii Europejskiej. Stąd też EALIZ jest zorientowana na: - europejskie wartości podstawowe, prawne systemy i porządki państwowe - obywateli Europy i ich potrzeby - jedność emocjonalnego, intelektualnego i duchowego potencjału w Europie jako warunku dla osiągnięcia optymalizacji w zakresie realizacji celów zorientowanych na osoby oraz na wartości gospodarcze i społeczne Podstawowe zasady: - rozwój zrównoważony - inter- i transdyscyplinarność - ponadpartyjność i niezależność od określonych religii i światopoglądów Główne obszary zainteresowań: - nauka, badania, nowe technologie, nowe media, kształcenie i kultura - gospodarka, prawo, bezpieczeństwo, polityka socjalna - religie, światopoglądy a etyka - człowiek, społeczeństwo, przestrzenie życia a polityka Strona EALIZ: www.ealiz.at

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.