facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ETYKA - TEOLOGIA - ANTROPOLOGIA

5 i 6 kwietnia w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbędzie się konferencja Etyka - Teologia - Antropologia. Dziedzictwo tradycji a dylematy współczesnego humanizmu, organizowana przez Koło Naukowe Filozofów i Zakład Etyki Wydziału Nauk Społecznych UŚ. program konferencji środa 5 kwietnia część I, prowadzenie mgr Tomasz Pawlak 9.00 prof. dr hab. Halina Promieńska 9.30-10.00 ks. dr Marek Sołtysiak, [Papieska Akademia Teologiczna]: Wolność w prześwicie prawdy bycia u „II Heideggera” 10.00-10.30 dr Marek Kornecki [Uniwersytet Rzeszowski]: Troska o duszę jako wyraz antyhumanistycznej postawy Jana Patočki 10.30-11.00 dr Piotr Tomasz Nowakowski [Katolicki Uniwersytet Lubelski]: Czy istnieje dzisiaj potrzeba powrotu do kształcenia cnót? Rozważania z pogranicza antropologii, aretologii i pedagogiki 11.00-11.15 przerwa 11.15-11.45 dr Andrzej Gielarowski [Zespół Szkół Katolickich im. P.J. Frassatiego, PAT ]: Ciało jako „miejsce” otwarcia podmiotu na Innego. Wymiar etyczny i religijny dramatu ludzkiej cielesności w myśli antropologicznej Józefa Tischnera 11.45-12.15 ks. dr Grzegorz Strzelczyk [Uniwersytet Śląski]: Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii 12.15-12.45 dr Joanna Byrska [Papieska Akademia Teologiczna]: Autentyczność – zasada działania człowieka według Charlesa Taylora 12.45-14.00 przerwa część II, prowadzenie mgr Tomasz Pawlak 14.15-14.45 dr Alfred Skorupka [Politechnika Śląska]: Jak chronić wartości humanistyczne w cywilizacji technicznej? Eutyfronika – Etyka prostomyślności, terapia eutyfroniczna 14.45-15.15 mgr Tomasz Turowski [Uniwersytet Zielonogórski]: More geometrico a bioetyka 15.15-15.45 mgr Liliana Lakomy [Wyższa Szkoła Humanistyczna]: O etyce w mediach – rozterki współczesnego dziennikarstwa 15.45-16.15 mgr Piotr Machura [Uniwersytet Śląski]: Jednostka i wspólnota w etyce cnoty Alasdaira MacIntyre'a 16.15-16.45 mgr Radosław Małek [Uniwersytet Śląski]: „Wilk” i jego etyka. Przyczynek do dyskusji o filozofii politycznej T. Hobbesa czwartek 6 kwietnia część I, prowadzenie mgr Piotr Machura 9.00-10.00 dr Oksana Malinowska [Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie]: Antropo- i teocentryczny wymiar europejskiego humanizmu 9.30-10.00 dr Witold Worach [Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Opolu]: Humanizm w horyzoncie ponowoczesnego świata 10.00-10.30 mgr Magdalena Kozak [Papieska Akademia Teologiczna]: Dobro a współczesny humanizm. Etyczno-antropologiczne podstawy myśli Emmanuela Levinasa 11.00-11.15 przerwa 11.15-11.45 mgr Piotr Duchliński [Papieska Akademia Teologiczna]: Rola etyczno-antropologiczno-teologicznych przesłanek we współczesnych debatach bioetycznych 11.45-12.15 Anna Gasz [Uniwersytet Śląski, V rok Filozofii]: W trosce o człowieka. Diagnoza upadku wobec moralności dionizyjsko-apolińskiej w filozofii Fryderyka Nietzschego 12.15-12.45 mgr Izabela Haczyk-Ćwik [Uniwersytet Śląski]: Baudrillard’owska wizja współczesności 12.45-14.00 przerwa część II, prowadzenie mgr Marcin Łazarz 14.15-14.45 ks. dr Józef Kożuchowski, [Katolicki Uniwersytet Lubelski]: Filozofia wspólnoty w ujęciu J. Piepera 14.45-15.15 mgr Anna Białowąs [Katolicki Uniwersytet Lubelski]: Aktualność antropologii św. Tomasza z Akwinu na tle współczesnych koncepcji człowieka 15.15-15.45 Maciej Makarewicz [Uniwersytet Zielonogórski, III rok filozofii]: Etyka a spór o uniwersalia — analiza zależności na przykładzie koncepcji Piotra Abelarda i Tomasza z Akwinu 15.45-16.15 Jakub Martewicz [Uniwersytet Zielonogórski, student filozofii i politologii]: Pojęcie prawdy w filozofii polityki 16.15-16.45 Bartosz Pasternak [Uniwersytet Śląski, IV rok filozofii]: Koncepcja osoby św. Edyty Stein 16.45-17.15 dr Marek Tański [Akademia Pedagogiczna]: Aksjologiczne wyznaczniki transgresji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.