facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XCIV PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 28 marca o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Tytuł doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu cztery osoby, spośród których trzy są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego a jedna jest emerytowanym pracownikiem City University London. Spośród dwudziestu pięciu promowanych doktorów pięć osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Politechnika Śląska, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Bank Pocztowy S.A., Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Komisariat Policji w Katowicach. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Nauk o Ziemi i Nauk Społecznych. Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych oraz Pedagogiki i Psychologii. Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2840 osób, natomiast doktora habilitowanego 394 osób. Nazwiska osób promowanych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.