facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NASZE RZEKI - MARZENIA A RZECZYWISTOŚĆ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Nasze rzeki - marzenia a rzeczywistość, organizowany w ramach XIV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Damian Absalon z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 lutego o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie: Dziki nurt toczy się pod zwieszającymi się nad wodę konarami starych drzew. Złowrogi szum wzmaga się tam, gdzie rzeka tworzy wiry i bystrza. Groźny żywioł fascynuje, budzi respekt, uwalnia wyobraźnię, podsuwa obrazy bestii kryjących się w niezbadanych toniach. Może być też inaczej: w leniwie płynącej wodzie na tle dna przesuwają się majestatycznie ciemnozielone, połyskujące grzbiety wielkich ryb. W krystalicznej toni widać każdy szczegół dna: ukształtowany prądem wody wzór fal na piasku, drobne kamyki, wodorosty; trudno odgadnąć głębokość wody... Są takie rzeki - nie tylko w Nibylandii. Są i w Polsce. Czy będą? Rawa, która zaszczytne miano rzeki nosi chyba tylko z przyczyn historycznych, dzisiaj nikomu już nie kojarzy się z tak sielankowymi obrazami. Ich strzępy pobrzmiewają we wspomnieniach naszych dziadków, którzy z sentymentem wspominają, jak na bosaka brodzili w wodach katowickiej rzeki i łowili ryby. Rzeczywistość Rawy nasuwa nam tylko przewrotne myśli, że dzięki zanieczyszczeniom krążące ponad jej nurtem mewy uodporniły się, może, nawet na ptasią grypę... Ponure statystyki utwierdzają powszechne przekonanie, że nasza "rzeka" dzieli los większości polskich rzek. Czy taka właśnie jest rzeczywistość? Czy jest szansa, aby Rawa znów upiększała nasze miasto, by po skończonych zajęciach student i wykładowca zeszli nad brzeg i zanurzyli w wodzie dłonie lub stopy i przedyskutowali tezy ostatniego wykładu. Gdyby miało się okazać, że piękna rzeka i wielkie miasto wykluczają się wzajemnie - pozostają tylko marzenia, lub... Drawieński (Biebrzański...) Park Narodowy, ale i to ostatnie może nie jest takie pewne. Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2005/2006

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.