facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA PRASOWA

24 marca o godz. 10.00 w sali 29 budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa, w której będą uczestniczyć: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Kształcenia prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, Prorektor ds. Współpracy i Promocji prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik, prof. UŚ dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska oraz dr Maria John-Borys. Tematy, jakie zostaną poruszone podczas konferencji będą dotyczyły m.in. wniosków wyciągniętych przez uczelnię po styczniowej katastrofie budowlanej na terenie MTK, a także oferty edukacyjnej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.