facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ

Od 5 do 8 kwietnia w Katowicach będzie trwał IV Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej, organizowany przez Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Bibliotekę Śląską i Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Mysłowicach, przy współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Program festiwalu obejmuje m.in. ogólnopolską konferencję naukową Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę, prezentacje artystyczne, warsztaty literackie, plastyczne i teatralne dla dzieci i dla nauczycieli, happeningi oraz koncert finałowy. Uczestnikami festiwalu będą przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i studenci przygotowujący się do pracy w szkole podstawowej i przedszkolach, a także bibliotekarze i terapeuci. Tematyka spotkań koncentruje się wokół trzech grup zagadnień: 1/ recepcja sztuki przez dziecko we wszystkich jej wymiarach i tworzywach (muzyka, literatura, plastyka, teatr, taniec) 2/ stymulowanie twórczej aktywności dziecka, organizowanie działań muzycznych, plastycznych, literackich i teatralnych 3/ wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez działania arteterapeutyczne w ujęciu ekspresyjnym. Patronat nad festiwalem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, JM Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Dyrektor Biblioteki Śląskiej i Prezydent Katowic. PROGRAM Osoby zainteresowane udziałem w festiwalu mogą przesyłać zgłoszenia na adres: ckn@librus.pl do końca marca. Szczegółowe informacje na stronie www.centrumekspresji.prv.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.