facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Idea zrównoważonego rozwoju, organizowany w ramach XIV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Andrzej Kassenberg z warszawskiego Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o autorze: dr Andrzej Kassenberg jest prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju, niezależnej placówki zajmującej się wykorzystaniem okresu transformacji i integracji z UE do zabezpieczenia interesów środowiska przyrodniczego. Z wykształcenia geograf i planista przestrzenny, specjalizuje się w zagadnieniach polityki ekorozwoju, czyli działań integrujących w sposób równoprawny aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Zaangażowany w ruch ekologiczny w Polsce od 1980 r., przez 13 lat członek Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. Współpracuje z placówkami naukowymi z Polski i zagranicy oraz międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Członek Rady ds. Środowiska w Europejskim Banku ds. Odbudowy i Rozwoju, założyciel Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy resorcie ochrony środowiska, generalny projektant Strategii ekorozwoju dla obszaru Zielonych Płuc Polski, moderator Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego. o wykładzie: „Nie było nas – był las, nie będzie nas – będzie las” – to bodaj najbardziej obrazowe stwierdzenie faktu niezłomnej i nieprzemijającej trwałości przyrody, pod warunkiem, że jej się nie przeszkadza. Poprzemysłowe krajobrazy, zabudowane hipermarketami obrzeża wielkich miast, autostrady przecinające wzdłuż i w poprzek leśne kompleksy czy osuszone mokradła i torfowiska zamienione na obszary gospodarki rolnej, to tylko drobiazgi świadczące o tym, jak trudno w dzisiejszym świecie pozwolić przyrodzie na trwanie w niezmienionym stanie. I choć wycięte lasy czy zubożałe ekosystemy stanowią dla przyszłych pokoleń już niepowetowaną stratę, to jednak patrząc na poczynania człowieka ma się wrażenie, że najgorsze dopiero przed nami. Eksperci wszelkich specjalności już dziś przeliczają i szacują ilu przyszłym pokoleniom wystarczy ziemskich zasobów paliw kopalnych, ile miliardów ludzi będzie w stanie zaspokoić pragnienie wodą zdatną do picia czy też kiedy zginie ostatni, zamieszkujący kurczące się kilometry kwadratowe puszczy amazońskiej, przedstawiciel rzadkiego gatunku. I bynajmniej te szacunki nie brzmią optymistycznie. Wszystko wskazuje na to, że sprawy degradacji środowiska zaszły już chyba za daleko. Czy warto zatem podejmować jeszcze jakiekolwiek wysiłki aby uratować cokolwiek z zasobów przyrody dla odległych, wirtualnych przecież, przyszłych pokoleń? Czy dzisiejszy rozpędzony świat naszej cywilizacji może pogodzić współczesną gospodarkę z trudnymi do oszacowania potrzebami naszych wnuków? Dlaczego miałoby im zależeć, aby w tropikalnych ostępach latały rajskie ptaki? Ostatecznie, po naszych pradziadach nie pozostał do dziś ani jeden tur w naszych lasach i... Idea zrównoważonego rozwoju zapewnia: jest możliwe, abyśmy byli i my, i las. Obyśmy tylko dali się przekonać! (oprac. CSCS) Harmonogram wykładów w II semestrze roku akademickiego 2005/2006

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.