facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 7 marca o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Na zaproszenie JM Rektora weźmie w nim udział prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, który zaprezentuje główne kierunki działań Rady. W porządku obrad znalazły się również: zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007, a także uchwała w sprawie formy studiów od roku akademickiego 2007/2008.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.