facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Krytykiem roku zostaje pracownik UŚ!

Dariusz Nowacki z Sosnowca został tegorocznym laureatem Nagrody im. Ludwika Frydego. Dariusz Nowacki jest autorem książki Zawód czytelnik. Notatki o prozie lat 90-tych. Laureat jest pracownikiem naukowym z Uniwersytetu Śląskiego i współredaktorem katowickiego "Fa-artu".

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.