facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI. Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej, które odbędzie się w dniach od 18 do 20 września 2001 r. w Katowicach. VI Forum INT będzie obradować pod hasłem: Informacja-Wiedza-Gospodarka. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezes Rady Ministrów RP Jerzy Buzek oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Współorganizatorami konferencji są: - Agencja Techniki i Technologii - Warszawa - Krajowa Izba Gospodarcza - Centralna Biblioteka Wojskowa - Warszawa - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - Uniwersytet Śląski - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Warszawa PROGRAM Wtorek 18 września 2001 9:00 - 11:00 Rejestracja uczestników Konferencji (Uniwersytet Śląski, budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Katowice) 11:00 - 11:15 Otwarcie Forum Wystąpienia oficjalne 11:15 - 13:00 SESJA PLENARNA Polityka informacyjna państwa Rola informacji w nowoczesnym społeczeństwie Informacja w gospodarce rynkowej Prawne i socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania informacji 13:00 - 13:30 Otwarcie Wystawy 15:00 - 18:30 SESJA PLENARNA c.d. Działania Unii Europejskiej w kierunku przejścia do gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy (m.in. planowane wystąpienia gości zagranicznych) Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym Środa 19 września 2001 9:00 - 13:00 SESJE TEMATYCZNE (równorzędne) SESJA I Powszechny dostęp do informacji Przewodniczy: prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski Katedra Automatyki, Robotyki i Informatyki Politechniki Poznańskiej SESJA II Zarządzanie wiedzą i informacją Przewodniczy: dr hab. Barbara Sosińska-Kalata Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 15:00 - 19:00 SESJE TEMATYCZNE (równorzędne) SESJA III Problemy badawcze informacji naukowej Przewodniczy: prof. dr hab. Anna Sitarska Uniwersytet w Białymstoku SESJA IV Języki informacyjno-wyszukiwawcze Przewodniczy: prof. UŚ dr hab. Wiesław Babik Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 20:00 Uroczysty koktajl w Hotelu Warszawa; losowanie upominków ufundowanych przez Wystawców, organizatorów i sponsorów Czwartek 20 września 2001 9:00 - 13:00 SESJE TEMATYCZNE (równorzędne) SESJA V Usługi i aplikacje dla społeczeństwa informacyjnego Przewodniczy: prof.dr hab. Jacek Rychlewski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SESJA VI Prawna ochrona informacji Przewodniczy: prof. dr hab. Janusz Barta, prof. dr hab. Ryszard Markiewicz Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 13:00 - 14:00 Podsumowanie VI Forum INT. Przyjęcie dokumentu końcowego Szczegółowy program i materiały informacyjne uczestnicy otrzymają w dniu otwarcia obrad.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.