facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XCIII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 21 lutego o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Tytuł doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu cztery osoby, spośród których dwie są pracownikami Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe dwie pracownikami innych uczelni i instytucji. Spośród dwudziestu sześciu promowanych doktorów dziewięć osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Politechnika Rzeszowska, Śląska Akademia Medyczna, Główy Instytut Górnictwa w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu, Gimnazjum w Tomicach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, Salwatoriański Instytut Filozoficzno-Teologiczny, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach oraz Parafia Chrystusa Króla w Katowicach. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Filologicznym (3) oraz Matematyki, Fizyki i Chemii (1). Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Filologicznym (14), Matematyki, Fizyki i Chemii (10) oraz Teologicznym (2). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2820 osób, natomiast doktora habilitowanego 392 osoby. Nazwiska osób promowanych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.