facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BÓG I PRZYRODA W PERSPEKTYWIE FILOZOFII PROCESU

W piątek 17 lutego o godz. 16.30 na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach odbędzie się kolejne seminarium z cyklu Bóg i przyroda w perspektywie filozofii procesu. Przedmiotem spotkania będzie analiza końcowego rozdziału najważniejszej książki Whiteheada Process and Reality pt. Bóg a świat. Seminarium organizowane jest przez Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych oraz Towarzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada. Seminarium jest otwarte, nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.