facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CERTYFIKATY DLA WOLONTARIUSZY

21 lutego, o godz. 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Śląskiej Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek spotkają się ze studentami UŚ, którzy biorą udział w trzeciej edycji wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw. Na spotkaniu w KWP studenci otrzymają certyfikaty poświadczające odbycie niezbędnych szkoleń przygotowujących do pomocy w punktach. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Komendy Wojewódzkiej Policji dotycząca studenckiego wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw rozpoczęła się w lutym 2005 podpisaniem porozumienia. W dwóch poprzednich edycjach programu udział wzięło 60 osób, przede wszystkim studentów z Wydziału Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa i Administracji. Ich zadaniem była pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw, które zgłaszały się do właściwych punktów w całym województwie śląskim. Trzecia edycja programu rozpoczęła się w styczniu tego roku. Przeszkolono już 56 studentów, którzy udzielają pomocy osobom w kilkunastu placówkach w naszym województwie. Wkrótce rozpocznie się nabór do kolejnej edycji wolontariatu, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.