facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Laury Studenckie rozdane

14 stycznia 2010 r. w kinoteatrze Rialto odbyła się uroczysta gala wręczenia Laurów Studenckich 2009. Nagroda zainicjowana w 2007 r. przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego jest uhonorowaniem instytucji oraz osób wspierających działalność studencką.

Tegoroczne wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach. Za „Organizację Przyjazną Studentom” uznano Urząd Miasta Katowic. Kapituła nagrody doceniła przychylność i wsparcie władz miasta przy realizacji licznych przedsięwzięć studenckich.

 

W kolejnej kategorii – „Promotor Kultury Studenckiej” – nagrodę, za podejmowanie inicjatyw, które przybliżają studentom świat nauki w sposób prosty i przystępny, otrzymało Stowarzyszenie Śląska Kawiarnia Naukowa.

Najważniejszym „Wydarzeniem Kulturalnym Roku” okazał się Festiwal Ars Cameralis. Cykl imprez odbywających się w ramach tego wydarzenia zyskał uznanie w oczach studentów ze względu na różnorodność, wszechstronność oraz bogactwo treści.

„Przyjaciel Studentów” to nagroda przyznawana pracownikowi Uniwersytetu Śląskiego, którego studenci darzą szczególną sympatią. Według żaków na wyróżnienie to w pełni zasłużył dr Bernard Grzonka z Wydziału Nauk Społecznych. Środowisko studenckie doceniło laureata za pełne życzliwości podejście do studentów oraz partnerstwo. W uzasadnieniu można przeczytać: „Osobie niesłychanie życzliwej wobec akademickiej społeczności, źródle inspiracji dla kolejnych pokoleń dziennikarzy, ostoi cierpliwości wobec studenckich utyskiwań i fontannie pomysłów dla naszej Alma Mater. Człowiekowi, który wymyka się pojęciom czasu i przestrzeni”.

„Nagrodę Honorową” za całokształt pracy na rzecz rozwoju szeroko pojętej akademickości w regionie odebrali rektorzy dwóch katowickich uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz JM Rektor Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Jan Pyka. Wyróżnienie zostało przyznane za inicjatywę budowy nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

 

 

O wydarzeniu pisało katowickie „Echo Miasta” (Łukasz Buszman: „Przyjaciele żaków”. „Echo Miasta”, nr 4 (442) z 18 stycznia 2010 r.): .

Na łamach „Dziennika Zachodniego” został opublikowany artykuł pt: „Moi koledzy, choć z innego pokolenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.