facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE Z ALANEM MILLARDEM

We wtorek 7 lutego o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul Bankowa 11 odbędzie się spotkanie z prof. Alanem Millardem na temat Scriptures in Context of Contemporary Archeology. Prof. A. Millard jest członkiem Society of Antiquries i wykładowcą University of Liverpool. Organizatorem spotkania jest Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.