facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POROZUMIENIE Z POLSKĄ SZKOŁĄ NA WĘGRZECH

We wtorek 7 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisze porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech. Umożliwi ono wspólne prowadzenie projektów naukowo-badawczych, wymianę kadry oraz organizowanie konferencji, przedsięwzięć dydaktycznych i działalności wydawniczej. Realizatorem porozumienia ze strony UŚ będzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Szkoła od wielu lat prowadzi działalność mającą na celu promocję kultury i języka polskiego poza granicami Polski. Ważną częścią tych prac jest dokształcanie nauczycieli związanych z instytucjami polonijnymi. Dla kadry nauczycielskiej i przyszłych nauczycieli oraz lektorów Szkoła przygotowuje warsztaty polonistyczne oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą (dotąd na Węgrzech i w Niemczech). Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech powstała w 2004 roku z inicjatywy węgierskiego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Kadra polonistyczna, zatrudniona w węgierskiej placówce oświatowej, została przygotowana w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez SJiKP UŚ. Głównymi dziedzinami podjętej współpracy są glottodydaktyka i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Będą one realizowane m.in. przez warsztaty metodyczne z zakresu literatury, kultury i języka polskiego dla nauczycieli języka polskiego na Węgrzech, wspólne seminaria poświęcone zagadnieniom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, przygotowanie podręcznika kursowego do nauki języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów nauczania w grupach bilingwialnych, wymianę osiągnięć dydaktycznych w ramach zagadnienia nauczania języka polskiego jako obcego, badania recepcji literatury polskiej na świecie, wymianę pedagogiczną, praktyki i warsztaty.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.