facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SESJA SPRAWOZDAWCZA Z BADAŃ NAUKOWYCH

Od 26 do 27 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 9 trwa sesja sprawozdawcza z badań naukowych prowadzonych przez pracowników wydziału. Wyniki badań przedstawiane są przez młodych naukowców w formie referatów. Referatom towarzyszą dyskusje i wymiany myśli. Sesja służy prezentacji osiągnięć poszczególnych zespołów badawczych na forum wszystkich pracowników wydziału, pokazując spektrum podejmowanych inicjatyw, projektów i ich wyników. Prezentacje obejmują trzy bloki tematyczne: - biotechnologia - botanika i zoologia eksperymentalna i środowiskowa - ochrona środowiska. W holu budynku na I piętrze ma miejsce wystawa wybranych posterów i plakatów, jakie prezentowane były w 2005 roku przez pracowników wydziału na zjazdach i konferencjach. Otwarte sesje sprawozdawcze zostały zainicjowane w latach 90. przez ówczesną dziekan WBiOŚ prof. dr hab. Sylwię Łabużek. Zakończenie sesji o godz. 17.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.