facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"CZASY I LUDZIE" - PAMIĘTNIKI PROFESORA JÓZEFA PIETERA

okładka W środę 8 lutego o godz. 13.00 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Szkolnej 9, odbędzie się uroczysta prezentacja pamiętników profesora Józefa Pietera "Czasy i ludzie". W uroczystości wezmą udział władze uczelni, członkowie rodziny Profesora oraz zaproszeni goście. Profesor Józef Pieter (1904-1989), organizator i rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, już w roku 1929 był jednym z orędowników idei powstania Uniwersytetu Śląskiego, przyczyniając się w 1968 roku do jej zrealizowania. W roku 2003, w 35. rocznicę istnienia UŚ, na budynku Instytutu Chemii wmurowana została tablica pamiątkowa jego imienia. „Czasy i ludzie” to zbiór osobistych wspomnień. U jego podstaw leży opracowany w 1940 roku wstępny zarys problematyki badań psychologicznych pod nazwą biografia ogólna. Treść pamiętników jest ujęta w porządku chronologicznym. Wspomnienia zebrane zostały w sześciu częściach (3 tomy): I. Czas nauki, II. Czas terminowania, III. Wojenne losy, IV. Czas samodzielności, V. Wśród swoich i VI. Koledzy, przyjaciele, uczniowie, znajomi oraz zakończenie: Szkic autoportretu. Ilustracją wspomnień są liczne fotografie pochodzące z archiwum autora i rodziny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.