facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

prof. dr hab. Andrzej Burian Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Andrzej Burian wygłosi wykład Nanorurki węglowe - od realnej struktury do właściwości elektronicznych. Konwersatorium odbędzie się w środę 25 stycznia o godz. 14.00 w III sali audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Streszczenie wykładu: Odkrycia fulerenów w 1985 roku i nanorurek węglowych w 1991 roku rozpoczęły nową erę w dziedzinach fizyki i chemii fazy skondensowanej. Zmieniły całkowicie nasze poglądy i wiedzę na temat materiałów węglowych, ich właściwości i bardzo obiecujących perspektyw zastosowań. Nanorurki węglowe - nowa odmiana alotropowa węgla wykazują szereg niespotykanych dotychczas właściwości: są najbardziej wytrzymałym mechanicznie materiałem jaki znamy, w zależności od parametrów geometrycznych modą zachowywać się raz jako półprzewodniki a innym razem jak metale. Ta ich cecha otwiera zupełnie nowe możliwości zastosowań jako elementów układów elektronicznych o rozmiarach rzędu nanometra. Pierwsze tego typu urządzenia zostały już skonstruowane.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.