facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CZY MOŻNA POGODZIĆ PRZEMYSŁ Z PRZYRODĄ?

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Człowiek w zmienionym środowisku - jak pogodzić przemysł z przyrodą, organizowany w ramach XIV cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr Konrad T. Lewandowski, niezależny publicysta i pisarz science fiction. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 stycznia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. o wykładzie: Pogodzenie interesów przemysłu i przyrody wydaje się tak samo prawdopodobne jak współistnienie szarańczy z polem kukurydzy, jak braterstwo rdzy z karoserią samochodu czy też przyjaźń mszyc z biedronkami albo kury z lisem w kurniku. Gdy rozglądamy się po naszym uprzemysłowionym regionie wniosek o braku możliwości jakiegokolwiek pokojowego współistnienia nasuwa się sam. Przyroda, zwłaszcza w jej doskonałej postaci, w rejonie GOP-u ostała się w postaci szczątkowej. Przemysł ciężki, mimo że niknie już w odmętach historii, w czasach swego rozkwitu zdewastował środowisko pozostawiając po sobie zupełnie nowe, ubogie, walczące o przetrwanie ekosystemy. Z drugiej strony – utopijna wizja wypoczynku na łonie natury, przy szmerze strumyczka, kiedy słońce leniwie łaskocze nasze ciało, z kołyszących się trzcin dobiega śpiew ptaków, a leżak przyjemnie ocienia... budynek pobliskiej fabryki – brzmi jak parodia folderu biura turystycznego. Jedynym, możliwym do zaakceptowania, industrialnym sojuszem z naturą wydaje się być turystyka na skalę przemysłową, czyli wyciągi, pensjonaty, przejazdy bryczką po wyasfaltowanej promenadzie i wszechobecne stragany na deptaku z wyrobami made in China, a wszystko to w kurorcie, który poza sezonem zamieszkuje 100 mieszkańców. A jednak przyroda się broni. Przykładów szukać można wśród rozlewisk Biebrzy, czy nad brzegami Jezior Konińskich, gdzie w pakcie o nieagresji pozostają dwie przeciwstawne natury. Czy to zasługa ludzi czy niezłomnej przyrody? Jak walczyć o przyrodę, gdy na przeciwległej szali leży wielki biznes rzadko podejmujący dyskusję o ustępstwach? o autorze: Konrad T. Lewandowski – doktor filozofii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej) Od ukończenia studiów na Politechnice w 1993 r. zatrudniany na umowy zlecenia i o dzieło w charakterze redaktora merytorycznego, niezależnego publicysty, autora prozy, instruktora warsztatów literackich i dziennikarskich. W ostatnich latach świadczy usługi PR na rzecz firm i instytutów naukowych. Oprócz „Przeglądu Technicznego” współpracował z biuletynem KBN „Sprawy Nauki”, dziennikami „Życie” i „Życie Warszawy”, tygodnikami „Warsaw Voice”, „Przekrój”, „Gazeta Polska”, „Nowe Życie Gospodarcze” i miesięcznikami „Rynek Chemiczny”, „Młody Technik”, „Wiedza i Życie”, „Megaron”, „CKM”, „Biznes Forum”, „Echa Leśne”, „Mówią Wieki”. W sumie opublikował ok. 400 artykułów, felietonów i wywiadów w ponad 30 czasopismach. W styczniu i lutym 2001 roku był współpracownikiem „Radia ZET”. Jest również pisarzem fantasy i science fiction. Autor sagi o kotołaku Ksinie („Ksin”, „Różanooka”, „Wyprawa Kotołaka”, „Trop Kotołaka”), powieści: „Królowa Joanna d'Arc”, „Misja Ramzesa Wielkiego”, „Most nad otchłanią” oraz licznych opowiadań. W 1995 roku otrzymał Nagrodę im. Janusza A. Zajdla za opowiadanie „Noteka 2015”. (oprac. CSCS) Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2005/2006

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.