facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXV OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

Od 14 do 16 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Bankowa 9, będą trwały eliminacje II stopnia XXXV Olimpiady Biologicznej. W eliminacjach weźmie udział 283 uczniów z 59 szkół średnich województwa śląskiego. Zawody obejmą test pisemny składający się ze 100 pytań oraz egzamin ustny, polegający na obronie tez zawartych w wykonanej pracy. Równolegle zostanie przeprowadzony konkurs posterów, w którym wezmą udział autorzy najoryginalniejszych i najstaranniej wykonanych prac. Uroczyste zakończenie eliminacji, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia o godz. 10.00. Fundatorami tegorocznych nagród są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Wojewódzki Konserwator Przyrody Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. W skład organizującego od 35 lat eliminacje Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Uczestnikami poprzednich edycji było ponad 4500 uczniów szkół średnich naszego województwa. Większość z nich ukończyła wyższe studia przyrodnicze, medyczne i rolnicze. Śląscy laureaci co roku licznie uczestniczą w eliminacjach centralnych, a także w olimpiadach międzynarodowych, odnosząc znaczące sukcesy, m.in. brązowy medal XII Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Brukseli w 2001 roku, udział w XV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Australii w 2004 roku, dwuosobowa reprezentacja Polski na XVI Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Pekinie (rok 2005): Paweł Cupryn zdobył medal srebrny (50 miejsce na świecie), Jan Pojda – medal brązowy (miejsce 79). kontakt: Sekretarz KOOB w Katowicach mgr Anna Gawron tel. 32/ 200 95 69 lub na czas trwania eliminacji: 32/ 359 12 29

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.