facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NOWA DOGMATYKA

okładka Studenckie Koło Naukowe Teologów Wydziału Teologicznego UŚ zaprasza na spotkanie z autorami nowego polskiego podręcznika akademickiego do teologii dogmatycznej Dogmatyka, które odbędzie się we wtorek 10 stycznia o godz. 13.30 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18. W dyskusji o książce wezmą udział: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, WTL UŚ (autor Traktatu o Bogu Jedynym, który ukaże się w ramach podręcznika), dr hab. Józef Majewski, Uniwersytet Gdański (autor Wprowadzenia do teologii dogmatycznej), ks. dr Grzegorz Strzelczyk, WTL UŚ (autor Traktatu o Jezusie Chrystusie), red. Cezary Gawryś, Wydawnictwo „Więź”. Teologia dogmatyczna stanowi jedną z głównych dziedzin teologii i zajmuje się systematycznym wyjaśnianiem głównych kwestii związanych z prawdami chrześcijańskiej wiary (Trójca Święta, wcielenie Chrystusa, Kościół, sakramenty itd.). Dogmatyka „Więzi” to pierwszy rdzennie polski zbiorowy podręcznik teologii dogmatycznej opracowany po Soborze Watykańskim II (dwanaście części w sześciu tomach). Jednym z założeń redakcyjnych Dogmatyki jest taki wykład teologii dogmatycznej, w którym naukowa ścisłość nie pociąga za sobą zamknięcia w sztywnym świecie technicznego języka teologii, ale pozostaje otwarta na żywy język współczesnego świata. Więcej o podręczniku

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.