facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Fundacja Batorego ogłasza konkurs na nowe stypendia!

Nowe stypendia Fundacji Batorego w Wielkiej Brytanii. * dziewięciomiesięczne pobyty badawcze na Uniwersytecie Oksfordzkim (stypendia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, ochrony środowiska oraz nauk medycznych), * dwunastomiesięczne stypendium na Uniwersytecie w York (adresaci jak wyżej), * trzymiesięczne stypendia na Uniwersytecie Oksfordzkim w zakresie stosowanych nauk społecznych dla osób do 35 lat, zatrudnionych w instytucjach rządowych lub publicznych, * stypendia w zakresie problematyki brytyjskiej (polityka, administracja i prawo w Wielkiej Brytanii), * stypendium w zakresie problematyki żydowskiej dla studenta, którego tematem pracy magisterskiej jest historia lub kultura Żydów w Polsce lub stosunki polsko-żydowskie. Wszelkich informacji udziela Dział Współpracy z Zagranicą, ul. Bankowa 12, III p.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.