facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MULTIMEDIA W DYDAKTYCE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na pokaz multimedialny dotyczący nowoczesnych metod nauczania przedmiotów związanych z ochroną środowiska. Prezentacja, realizowana w ramach programu Multimedia w dydaktyce, odbędzie się w czwartek 12 stycznia o godz. 13.00 w sali audytoryjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 9. W czasie pokazu udostępnione zostanie komputerowe oprogramowanie służące realizacji nowych celów dydaktycznych, szczególnie na kierunku ochrona środowiska. Prezentowane nowe metody dydaktyczne są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska, a także etyki w zakresie badań eksperymentalnych na organizmach żywych. Oprogramowanie zostało zakupione dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pokaz obejmie programy: - „Digital Frog” – dr hab. Bogdan Doleżych (Uniwersytet Śląski) - „RAMAS® Ecotoxicology” – prof. zw. dr hab. Paweł Migula (Uniwersytet Śląski) - „Flora Ojczysta” – dr Ireneusz Moraczewski (Uniwersytet Warszawski)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.