facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NA MARGINESACH DYSKURSU

Koło Znawców Współczesności "Modern Art" przy Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku zaprasza na konferencję naukową studentów, doktoratów i pracowników naukowych Na marginesach dyskursu, która odbędzie się w środę 14 grudnia w Rybniku. Początek o godz. 9.45. Jednym z najistotniejszych aspektów ludzkiego życia jest język. To on kształtuje postrzeganie rzeczywistości. Warto więc przyjrzeć się jego formom, przemianom, funkcjom we współczesnej humanistyce. Tym co interesuje szczególnie są rodzaje dyskursów, zagadnienia konstytuujące dyskurs narracyjny w tekście, sposoby kształtowania komunikatów, przemiany poetyki, jakie można wychwycić wczytując się w teksty współczesne (nie tylko literackie), wszelkie ślady nowatorstwa, przesunięcia, próby nowych rozwiązań i nieoczywistych nawiązań – jakkolwiek rozumiana odrębność. Program: 9.45 Otwarcie konferencji 10.00-12.00 Obrady mgr Agnieszka Skołucka (Uniwersytet Śląski): Autoprezentacja początkiem dyskursu dr Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski): Dyskurs z dwóch stron lustra na przykładzie tekstów literatury dla dzieci i młodzieży dr Krystyna Koziołek (Uniwersytet Śląski): Dis-cours, czyli podniesienie tonu. O kilku cechach dyskursu nauczyciela literatury Tomasz Pawlus (Uniwersytet Śląski): Na marginesach akademickiego dyskursu, czyli intymność czytania Michała Głowińskiego mgr Agnieszka Tułowiecka (Uniwersytet Śląski): Wokół dyskursu paranaukowego na przykładzie „Królestwa złotych łez” Zenona Kosidowskigo mgr Dominik Kowalski (Uniwersytet Jagielloński): Dyskurs scholastyczny i jego granice 12.00-12.30 Dyskusja 12.30-13.30 Przerwa 13.30-15.30 Obrady mgr Krystyna Wawrzynek (Uniwersytet Śląski): Dwa domy Olgi Tokarczuk. Dyskurs psychologiczny mgr Monika Witosz (Uniwersytet Śląski): Mosty dyskursu zarzucone nad czasem istnienia w „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. Dyskurs miłości syna i matki mgr Magdalena Jaworska (Uniwersytet Śląski): Rzecz o dyskursie paradoksowym Mateusz Strużek (Ośrodek Dydaktyczny UŚ w Rybniku): Szaleńczy dyskurs chaosu w prozie Ryszarda Kapuścińskiego mgr Sylwia Kuraś (Uniwersytet Śląski): Dialog polsko-żydowski w powieściach Isaaca Bashevisa Singera mgr Mirella Siedlaczek (Uniwersytet Śląski): Skandal gonił skandal czyli o przełamywaniu dyskursu przez „bruLion” 15.30-16.00 Dyskusja 16.00 Zamknięcie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.