facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EUROPEJSKA DEBATA PUBLICZNA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W piątek 9 grudnia w godzinach 9.00-11.00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 czynny będzie mobilny punkt informacyjny Europejskiej Debaty Publicznej. W punkcie będzie można dowiedzieć się więcej o debacie i zaprezentować swój pogląd i pomysł na przyszłość Unii Europejskiej. Mobilny punkt informacyjny o UE jest jednym z elementów prowadzonej w województwie śląskim debaty publicznej o Wspólnocie Europejskiej. Jej organizatorem jest Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyzję o konieczności zorganizowania europejskiej debaty publicznej podjęto w czerwcu br. podczas posiedzenia Rady Europejskiej. Zdecydowano, że dyskusja ma odbyć się na szczeblu regionalnym i lokalnym, tak aby każdy zainteresowany przyszłością Wspólnoty Europejskiej miał możliwość przedstawienia swojej opinii i pomysłów. W regionie śląskim tematyka zjednoczonej Europy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, 85% mieszkańców województwa opowiedziało się w referendum za przystąpieniem Polski do UE. Mobilny punkt informacyjny Europejskiej Debaty Publicznej oprócz Uniwersytetu Śląskiego odwiedzi inne uczelnie i ośrodki w wielu miastach regionu. Szczegółowe informacje na temat debaty, główne zagadnienia dyskusji oraz forum Oddział informacji europejskiej i promocji ZPORR Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach tel. 032/ 207 71 45, faks 032/ 207 72 25

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.