facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA ANDRZEJA RADZIEWICZA-WINNICKIEGO

okładka W piątek 9 grudnia o godz. 18.30 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbędzie się uroczystość związana z 60. rocznicą urodzin prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W czasie uroczystości Jubilatowi wręczona zostanie okolicznościowa książka przygotowana przez współpracowników z Katedry: Andrzej Radziewicz-Winnicki - Twórczość naukowa, bibliografia prac, działalność badawcza, praca dydaktyczna w latach 1970-2005. Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki jest wybitnym socjologiem wychowania i pedagogiem społecznym. Zajmuje się m.in. analizą procesów społecznych oraz skutków wprowadzonych radykalnych zmian organizacyjnych i programowych w instytucjonalnej oświacie, a także problemem marginalizacji społecznej (wykluczenia). Jest autorem bardzo wielu publikacji, w tym 18 książek wydawanych nie tylko w Polsce, ale także za granicą, m.in. w USA. Finlandii i Niemczech. Pod jego redakcją naukową ukazało się 20 prac zbiorowych. Od 1981 roku nieprzerwanie kieruje pracami Katedry Pedagogiki Społecznej, której jest jednym z założycieli. Jest tegorocznym laureatem nagrody Pro Scientia et Arte – najbardziej zaszczytnego wyróżnienia Uniwersytetu Śląskiego, przyznawanego jego pracownikom za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W okolicznościowej publikacji opracowanej przez prof. dr hab. Ewę Syrek, znalazły się skierowane do Jubilata listy: Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.