facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

100-LECIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W poniedziałek 12 grudnia na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się jubileuszowa sesja poświęcona stuleciu działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP to jedna z największych organizacji związkowych w Polsce, zrzeszająca pracowników edukacji i nauki. Na Uniwersytecie Śląskim działa od roku 1968, czyli od początku jego istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 12. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali członkowie związku, pracownicy i studenci Uczelni oraz goście, wśród nich m.in. Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Przewodniczący Rady Szkół Wyższych i Nauki ZNP prof. dr hab. Zygmunt Cybulski, Prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jerzy Surman, Przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego Henryk Moskwa. Patronat nad jubileuszem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. W czasie sesji Prezes uczelnianego ZNP doc. dr Remigiusz Więckowski przedstawi historię oraz dorobek związku a prof. dr hab. Antoni Budniok – członek Rady ZNP przypomni dzieje organizacji na UŚ. Jubileusz będzie okazją do wręczenia zasłużonym działaczom ZNP odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. Obchodom stulecia działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego towarzyszy wystawa, którą od 14 listopada można oglądać w holu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14. Okolicznościowa ekspozycja dokumentuje przeszłość i misję ZNP. Zgromadzone wydawnictwa i pamiątki prezentują historię związku od momentu powstania aż po czasy współczesne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.