facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MEDIACJE - ALTERNATYWNY, POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

W środę 7 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się seminarium Mediacje w sprawach rodzinnych - stan obecny i pożądane kierunki zmian w świetle nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Organizatorem sympozjum jest Ośrodek Mediacji, który powstał na Wydziale. W dyskusji wezmą udział prof. dr hab. Stanisława Kalus z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (WPiA) i dr Hanna Przybyła-Basista z Katedry Psychologii Klinicznej i Sądowej (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Początek o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przez mediację rozumiemy dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronny i neutralny mediator wspomaga strony w wypracowywaniu satysfakcjonującego je porozumienia. Mediator, w odróżnieniu od arbitra, sędziego czy doradcy, nie przedstawia propozycji rozwiązania ani nie wyraża własnej opinii. To skłóceni uczestnicy konfliktu muszą sami znaleźć dobre dla siebie rozwiązanie. Mediator jedynie pomaga im w negocjowaniu. Mediator dba, by każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia, porządkuje sprawy, o których strony chcą rozmawiać, sprawdza, czy się zrozumiały. Ważnym zadaniem mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązań. Idea, która przyświeca mediacji to przede wszystkim wytworzenie i umocnienie praworządnych postaw wśród obywateli przez ukazanie im rozmaitych wariantów rozwiązań konfliktów drogą ugodową, osiąganą przez nich samych podczas procesu mediacji. Jednak mediacja to również sposób na odciążenie i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w wykonywaniu jego konstytucyjnie przyznanych kompetencji i zadań. Dlatego, mając okazję uczestniczyć od samego zarania w procesie tworzenia i wykształcania się instytucji mediacji w naszym kraju, dostrzegając jej niepomierne znaczenie dla państwa prawa jakim jest Rzeczpospolita Polska, jak również dla wzrostu świadomości obywateli co do tej formy pozasądowego rozwiązywania sporów, Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego postanowił założyć Ośrodek Mediacji, który służyłby tym celom. Jednym z zadań Ośrodka będzie propagowanie wiedzy na temat mediacji i dlatego pierwszym przedsięwzięciem współorganizowanym przez jest Ośrodek jest powyższe seminarium. Wydział Prawa i Administracji UŚ Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 5 organizatorzy: prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor, Dziekan WPiA dr Katarzyna Grzybczyk, Prezes Ośrodka Mediacji Fundacji Facultas Iuridica WPiA

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.