facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY

Polskie Forum Edukacji Europejskiej w ramach katowickich obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży zaprasza m.in. na konferencję naukową "Teraz Młodzież" dla nauczycieli i opiekunów grup, która odbędzie się 6 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Głównym tematem konferencji będą kwestie związane z aktywnością młodzieżową i programami edukacyjnymi, takimi jak Program Młodzież. Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) jest to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie organizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wezmą w nim udział wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i kraje kandydujące. W Polsce organizacją ETM zajmuje się Narodowa Agencja Programu Młodzież(link) oraz wszystkie jej Ośrodki Regionalne i Punkty Informacyjne. Tegoroczny ETM organizowany jest pod hasłem Teraz Młodzież!. Program obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.