facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA W LIPSKU

W Instytucie Polskim w Lipsku w dniach 6-8 grudnia odbędzie się polsko-niemiecka konferencja zatytułowana Polityka językowa a certyfikacja. System wspólnych europejskich poziomów biegłości jako element polityki językowej Rady Europy. Konferencję w ramach Roku Polsko-Niemieckiego organizuje Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku oraz Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle. Biorą w niej udział naukowcy z Niemiec i z Polski (przedstawiciele: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Konferencja będzie poświęcona współpracy między specjalistami z zakresu certyfikacji języka polskiego i niemieckiego, a także promocji certyfikacji języka polskiego w środowisku niemieckim. Wejście w życie systemu certyfikacji języka polskiego, jako obcego daje wiele możliwości zarówno studentom podchodzącym do egzaminów, jak i nauczycielom, którzy podejmują się przygotowania do nich. Studenci mogą otrzymać najwyższej rangi dokument, który da im szanse rozwoju i potwierdzi oficjalnie poziom znajomości języka polskiego. Nauczyciele mogą skorzystać z doświadczeń, które zdobyli przygotowując egzaminy certyfikatowe w czasie opracowywania testów i systemu ich oceniania i ewaluacji. Umieszczone w egzaminach zadania testowe to wynik wieloletnich prac osób zaangażowanych w powstawanie systemu certyfikatowego. Dokonywane w trakcie przygotowań testy próbne pozwoliły na wyeliminowanie zadań o mniejszej efektywności i pozostawienie tych, które najlepiej się sprawdzają. Zapoznanie się z budową testu i zadaniami najczęściej w nim zamieszczanymi, zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystywania poszczególnych zadań w czasie zajęć i przygotowań do egzaminu może wzbogacić warsztat metodyczny nauczycieli pracujących w RFN. Prezentacja standardów wymagań egzaminacyjnych pozwoli na uświadomienie nauczycielom pracującym w RFN, na co kłaść szczególny nacisk w trakcie przygotowywania studentów do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Konferencja jest finansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.