facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GATUNKI MOWY I ICH EWOLUCJA. GATUNEK A ODMIANY FUNKCJONALNE.

1 i 2 grudnia na Wydziale Filologicznym UŚ odbywa się trzecia ogólnopolska konferencja z cyklu Gatunki mowy i ich ewolucja. Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia relacji między gatunkiem a odmianami funkcjonalnymi i dlatego tegoroczne spotkanie otrzymało podtytuł Gatunek a odmiany funkcjonalne. Organizatorem konferencji jest Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UŚ. Program konferencji: Instytut Języka Polskiego UŚ Zakład Historii Języka Polskiego GATUNKI MOWY I ICH EWOLUCJA GATUNEK A ODMIANY FUNKCJONALNE Katowice, 1 – 2 XII 2005 Czwartek, 1 grudnia 2005 r. godz. 9.00 (Sala Rady Wydziału) Otwarcie konferencji Aleksander Wilkoń (Neapol – Katowice) – Wzajemne relacje między gatunkiem a odmianą językową Stanisław Borawski (Zielona Góra) – Odmiana języka oraz gatunek mowy jako pojęcia sterujące w opisie dziejów języka Maria Wojtak (Lublin) – Styl gatunku, styl gatunkowy a styl funkcjonalny Bożena Witosz (Katowice) – O ponadgatunkowych kategoriach typologicznych – inaczej Romuald Cudak (Katowice) – Gatunek czy gatunki? Jeszcze o sposobach istnienia gatunku w odmianach funkcjonalnych języka Przerwa godz. 15.00, sekcja A (Sala Rady Wydziału) Władysław Makarski (Lublin) – Nazwy własne jako wyznacznik typu wypowiedzi Teresa Wilkoń (Katowice) – Dziwne przypadki podróży jako gatunku literackiego Bożena Żmigrodzka (Katowice) – Gatunki dyskursu predykcyjnego w różnych odmianach funkcjonalnych Artur Rejter (Katowice) – Z problematyki przeobrażeń gatunków literatury popularnej Edyta Pałuszyńska (Łódź) – Wpływ strukturalnych, pragmatycznych i poznawczych aspektów wzorca gatunkowego felietonu na jego wyznaczniki stylistyczne Magdalena Pietrzak (Łódź) – Wyznaczniki gatunkowe felietonu doby pozytywizmu Magdalena Steciąg (Zielona Góra) – Retoryczny styl wywiadów (radiowych) a odmiana medialna Godz. 15.00, sekcja B (sala 502) Jolanta Panasiuk (Lublin), Rafał Zimny (Bydgoszcz) – Wizytówka wczoraj i dziś. Autoprezentacja wobec przemian kulturowych Maria Krauz (Rzeszów) – Kształt stylistyczny i wyznaczniki gatunkowe dedykacji Grażyna Filip (Rzeszów) – „Listy do redakcji” jako gatunek w prozie kobiecej Joanna Sobczykowa (Katowice) – Komentarz biblijny jako gatunek Magdalena Hawrysz (Zielona Góra) – Styl XVI-wiecznej reguły klarysek z perspektywy genologicznej Ewa Biłas-Pleszak, Mariusz Pleszak (Katowice) – Pieśń kościelna. Z rozważań nad ewolucją gatunku Piątek, 2 grudnia 2005 r. Godz. 9.00 (Sala Rady Wydziału) Elżbieta Dąbrowska (Opole) – Stylistyczno-językowe nacechowanie gatunku a typologiczne efekty gry gatunkowością (najnowsza sztuka literacka i teorie genologii) Władysława Książek-Bryłowa (Lublin) – O różności gatunkowej w „Ogrodzie fraszek” W. Potockiego Mirosława Ampel-Rudolf (Rzeszów) – Gatunek literacki – gatunek funkcjonalny Anna Starzec (Opole) – Co nowego w nauce – o przemianach w popularyzowaniu nauki Andrzej Łyda (Katowice) – Amerykański dyskurs akademicki i jego odmiany funkcjonalne Małgorzata Kita (Katowice) – Oświadczyny. Jeden gatunek – wielość scenariuszy – wielość języków Przerwa godz. 15.00, sekcja A (Sala Rady Wydziału) Ewa Malinowska (Opole) – Wzorzec gatunkowy ustawy zasadniczej i jego modyfikacje Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna (Wrocław) – Strategie instruowania na przykładzie instrukcji obsługi urządzeń technicznych w dyskursie praktycznym Maja Szymoniuk (Katowice) – O wartościowaniu w działaniu komunikacyjnym Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Katowice) – Charakter wstawek innotekstowych w dyskursie handlowym przełomu XIX i XX wieku (na materiale wybranych powieści) Katarzyna Wyrwas (Katowice) – Skarga w funkcjonalnych odmianach godz. 15.00, sekcja B (sala 502) Jerzy Biniewicz (Opole) – Podręcznik jako gatunek Irmina Kotlarska (Zielona Góra) – Prototyp dzienniczka ucznia (ze studiów nad rękopisem ZNiO 12822) Romualda Piętkowa (Katowice) – Gatunki paratekstualne wobec prototypu stylu naukowego Marzanna Uździcka (Zielona Góra) – O odmianie języka i gatunku tekstu na materiale „Wykładów…” Wł. Majewskiego Komunikaty naukowe: Nauka w oczach młodych Agata Żuk (Katowice) – Staropolska fraszka o tematyce miłosnej: potoczny erotyzm czy erotyczna potoczność Anna Mankiewicz (Katowice) – Dialogowa komunikacja on line MIEJSCE OBRAD: SALA RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŚ Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.