facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIATOWY ROK FIZYKI NA UŚ

W piątek 2 grudnia od godziny 10.00 do 17.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Uniwersytecka 4, odbędzie się dyskusja panelowa Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Dyskusja została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Roku Fizyki 2005. Weźmie w niej udział około 350 uczonych i artystów z całej Polski, reprezentujących różne środowiska: m.in. prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, ks. prof. dr hab. Michał Heller, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr Stanisław Bajtlik, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Elżbieta Zipper, prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz, prof. dr hab. inż. Adam Proń, prof. dr hab. Andrzej Jasiński, pianista i kompozytor Wojciech Kilar oraz prof. zw. Krzysztof Zanussi.

Dyskusja ma na celu pokazanie roli fizyki jako fundamentu naszej cywilizacji i kultury. Autorzy wykładów przedstawią rozmaite oblicza fizyki, która nie tylko fascynuje, lecz może także wywoływać niepokój. Organizatorzy dyskusji liczą, że przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczeństwa o znaczeniu i osiągnięciach fizyki, o jej szerokim zastosowaniu w naszym życiu i w urządzeniach technicznych wytworzonych w oparciu o jej idee. Przewodniczącym Komitetu Obchodów Światowego Roku Fizyki 2005 jest prof. dr hab. Jerzy Warczewski z Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowy program: Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury Dyskusja panelowa. Program Katowice, Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Sala III 2 grudnia, godz. 10.00-17.00 Sesja przedpołudniowa przewodniczenie: Jerzy Warczewski (UŚ) 10.00 Słowo wstępne. Przedmiot fizyki – Jerzy Warczewski (UŚ) 10.10 Einstein i fizyka 100 lat temu – Andrzej Kajetan Wróblewski (UW) 10.50 Czas człowieka i czas Kosmosu – ks. Michał Heller (Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, Castel Gandolfo) 11.30 – 12.00 Przerwa na kawę 12.00 Droga od fizyki do przemian kulturalnych na przykładzie rozwoju elektroniki – Ryszard Tadeusiewicz (AGH) 12.40 „Jako w niebie, tako i na Ziemi” – astronomiczne dowody na uniwersalność praw przyrody – Stanisław Bajtlik (CAMK) 13.20 – 14.40 Przerwa na obiad Sesja popołudniowa przewodniczenie: Maciej Sablik (UŚ) 14.40 Świat materialny a świat duchowy. Kino między zwierciadłem a snem – Krzysztof Zanussi (UŚ) 15.00 Geofizyka podróż do wnętrza Ziemi – Janusz Janeczek (UŚ) 15.15 Wpływ fizyki na rozwój nanochemii i nanotechnologii – Adam Proń (Commissariat à l’Energie Atomique, Grenoble, oraz PW) 15.30 Małe jest wielkie czyli o nanoukładach – Elżbieta Zipper (UŚ) 15.45 – 16.00 Przerwa na kawę 16.00 – 17.00 Dyskusja i podsumowanie sesji – prowadzenie: Tadeusz Sławek (UŚ) i Andrzej Kajetan Wróblewski (UW)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.