facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POPIOŁKA SPRZĄTANIE, STUDENCKIE DZIAŁANIE

Nieoficjalne Forum WNS oraz Studenckie Koło Naukowe Public Relations "imPRess" zapraszają studentów do wzięcia udziału w organizowanej 23 listopada o godzinie 8.30 akcji Popiołka sprzątanie, studenckie działanie. Akcja polegająca na czyszczeniu blatów w auli im. Kazimierza Popiołka trwać będzie około godzinę. Jej celem jest przede wszystkim wpłynięcie na zmianę postaw i świadomości społecznej WNS i najbliższego środowiska, integracja studentów oraz troska o stan techniczny auli im. K. Popiołka. Prof. dr hab. Kazimierz Popiołek był pierwszym rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i pełnił tę funkcję w latach 1968-1972. W 1977 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanej akcji znajdują się na stronach Studenckiego Koła Naukowego Public Relations "imPRess" oraz nieoficjalnego Forum WNS.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.